Rólunk

Küldetésünk:

 

Alapvető célunk az érdekérvényesítésben egy olyan kapacitás kiépítése, ami a helyi társadalom részvételére alapoz. Ennek érdekében rendezvényeket szervezünk adott közéleti, közösségi téma mentén, ez az úgynevezett Élő Újság, és blogot írunk, hogy hatékonyan segítsük a Nyíregyháza városban élő emberek érdekei feltárását, megjelenítését helyi ügyekben és döntési folyamatokban.

A rendezvények nyílt párbeszédre, problémafelvetésre és egyben megoldások keresésére megfelelő alkalmak. Esélyt teremtenek arra, hogy az itt élők beleszólhassanak a város ügyeibe, és személyes érdekeik érvényesítésével tegyék lakhatóvá a várost és a városrészt, amelyben élnek. Elősegítik a lakossági rétegek, célcsoportok közötti konfliktusok megelőzését, a már kialakult érdekellentétek kezelését, eredményes elsimítását is. Az Élő Újság ezek mértékének felmérésére is kiváló alkalmat teremt.

Számunkra a politika érdekérvényesítés. Semmilyen pártpolitikai identitás nem jellemzi tevékenységünket.

 

Módszertanunk:

 

Az Élő Újság hiteles kommunikációra törekszik, munkatársainak meggyőződése, hogy csak ilyen módon lehet növelni az emberek, a fiatalok állampolgári érzékenységét és aktivitását. Az Élőújság rendezvényei bizonyítják, mennyire fontos, hogy ott születhessenek döntések, ahol a megvalósításukban leginkább érintettek az emberek. Az Élő Újság olyan közéleti-közösségi- kommunikációs módszer, amely lehetővé teheti mindezt, növelve az ott élők identitástudatát, kreativitását, és érdekérvényesítő törekvéseit, cselekvő akaratát. Kezdeményezéseinkben az átláthatóság alapvető érték.

A programban résztvevő partnerek összetartó, összefüggő, egymásra épülő folyamatokat kezdeményeznek, amelyek az adott ügyben, a helyi társadalomban együttesen meginduló változásokat generálnak. Az ún. Élő Újság az önszerveződés, önkéntes tevékenység és az együttműködési hajlandóság, érdekérvényesítő képesség javításának jól bevált módszere. Érdekérvényesítő folyamatként alkalmat teremt az emberek társadalmi részvételének gyakorlására azzal, hogy feltárja azon tevékenységek körét, amelyben ezt közvetlenül és hatékonyan együttműködve, /közösségekbe szerveződve, vagy civil szervezetekhez kapcsolódva/ megtehetik. Résztvevői az aktivitás élményével tapasztalják meg milyen az, ha a személyes közéleti részvétel és cselekvés a helyi közösség számára haszonnal jár, és a fenntarthatóság irányába mozdul el. Nem csak előhív, aktivizál témákat, de megteremti azt az összefogást is a közjó érdekében, amivel befolyásolja az önkormányzati szervek és intézmények munkáját a lakosság valóságos közreműködésével.

A módszer kidolgozója Szöllősy Tibor és Dr. Rácz Éva (1972).